เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 7

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 7

28 มิ.ย. 2563

168 view

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 183 คน เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 2510 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 09.20 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 15.45 น.

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับที่ท่าอากาศยานซิดนีย์ด้วย

อนึ่ง ยังไม่อาจแจ้งได้ว่า จะมีเที่ยวบินพิเศษหลังจากนี้หรือไม่/เมื่อใด

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ