เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 5

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 5

15 มิ.ย. 2563

199 view

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 5

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษครั้งที่ 5 ส่งคนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 148 คน เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 2510 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 09.20 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น.

ในโอกาสนี้ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่เดินทางกลับที่ท่าอากาศยานซิดนีย์ด้วย โดยเที่ยวบินถัดไปคือเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษที่ TG 433 ออกเดินทางจากนครเพิร์ทไปยังกรุงเทพ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ยังไม่อาจระบุได้ว่า จะมีเที่ยวบินหลังจากนั้นหรือไม่/เมื่อใด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ