เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยรองเลขาธิการบีโอไอ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยรองเลขาธิการบีโอไอ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 14 view

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการบีโอไอ และนางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย (H.E. Dr Angela Macdonald PSM) พร้อมทั้งคณะ โดยในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการลงทุนระหว่างไทยและออสเตรเลีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ