ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2566

| 1,103 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ