เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยฯ กลับประเทศไทย ครั้งที่ 21

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยฯ กลับประเทศไทย ครั้งที่ 21

17 พ.ย. 2563

261 view
เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 21
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 201 คน และชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Certificate of Entry) จำนวน 59 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 10.54 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 15.25 น.
ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ประกอบด้วยคนไทยจากรัฐต่าง ๆ ได้แก่ New South Wales Victoria Queensland Western Australia South Australia Tasmania Northern Territory และ Australian Capital Territory
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับที่ท่าอากาศยานนครซิดนีย์ด้วย
อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทยสำหรับเดือนธันวาคม 2563 และจะรีบแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง