เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 24

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 24

16 ธ.ค. 2563

192 view
เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 24
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 109 คน และชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Certificate of Entry) จำนวน 12 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 10.08 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 14.47 น.
 
ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ประกอบด้วยคนไทยจากรัฐต่าง ๆ ได้แก่ New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania และ Australian Capital Territory
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับที่ท่าอากาศยานนครซิดนีย์ด้วย
อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทยสำหรับเดือนมกราคม 2564 และจะรีบแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง