เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนธันวาคม 2563

เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนธันวาคม 2563

17 พ.ย. 2563

604 view
***ประกาศ***
เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนธันวาคม 2563
 
1. ในวันจันทร์ที่ 7, 14, และ 21 ธันวาคม 2563 สายการบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ พิเศษ TG476 เส้นทางนครซิดนีย์-กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดเดินทางออกจากนครซิดนีย์เวลา 10.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.25 น. ในวันเดียวกัน
2.บุคคลสัญชาติไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงกับสำนักงานการบินไทยนครซิดนีย์โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองที่นั่งกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
3. ราคาบัตรโดยสาร (เที่ยวเดียว/1 ที่นั่ง) / น้ำหนักกระเป๋า
3.1 ชั้นประหยัด ราคา 1,030 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 187 ดอลลาร์ออสเตรเลีย /น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 7 กิโลกรัม
3.2 ชั้นธุรกิจ ราคา 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 581 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 40 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 7 กิโลกรัม หากเกิน ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม โดยดูรายละเอียดได้ที่ thaiairways.com หรือถามที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินซิดนีย์
4. ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร
4.1 กรอกแบบฟอร์มสำรองบัตรโดยสารตามวันที่ท่านประสงค์จะเดินทาง ดังนี้
4.1.1 วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 2563 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
4.1.2 วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
4.1.3 วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 2563 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
*โปรดเลือกวันเดินทางเพียง 1 วันเท่านั้น มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการออกตั๋วของท่าน
4.2 วิธีการชำระค่าบัตรโดยสาร ท่านสามารถชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากได้รับอีเมลยืนยันจากการบินไทยแล้วเท่านั้น โดย
4.2.1 การโอนเงินไปที่
Bank Name (ธนาคาร) : Citibank
Account Name (ชื่อบัญชี) : Thai Airways International Pty., Ltd. BSB Number (หมายเลข BSB) : 242-000
Account Number (หมายเลขบัญชี) : 233513008
ในขั้นตอนการโอนเงิน ขอให้ท่านระบุนามสกุลของท่านและวันเดินทางในหลักฐานการโอนเงิน และหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงินและสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารและวันเดินทาง ส่งทางอีเมล์ไปที่ info@thaiairways.com.au
4.2.2 การชำระด้วยบัตรเครดิต แจ้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 9844 0979 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
5. เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารจากการบินไทยแล้ว ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง จากสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่ bit.ly/coethai
6. รายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางกลับประเทศไทย
6.1 คุณสมบัติผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน TG476
- เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ
- หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ด้วย ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australian Border Force ก่อนทำการสำรองบัตรโดยสาร โดยท่านต้องดำเนินการเอง
- ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (โดยขอรับเมื่อซื้อบัตรโดยสารแล้ว)
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly หรือ Fit-to-Travel Health Certificate ที่แพทย์ได้ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
- ต้องยินยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- หากท่านประสงค์จะพักในโรงแรมกักตัวที่เป็น Alternative State Quarantine ท่านสามารถจองได้ที่ http://hsscovid.com/ โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองตลอดระยะเวลา 14 วัน
6.2 จำนวนผู้โดยสาร
- เที่ยวบินในวันที่ 7 และ 14 ธ.ค. 63 รองรับผู้โดยสารบุคคลสัญชาติไทยได้เที่ยวละ 200 ที่นั่ง
- เที่ยวบินในวันที่ 21 ธ.ค. 63 รองรับผู้โดยสารบุคคลสัญชาติไทยได้ 250 ที่นั่ง
6.3 การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
- เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ (ในส่วนนี้ท่านต้องเจรจากับสายการบินโดยตรงเอง)
6.4 เงื่อนไขการเดินทาง
- หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใดๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่สามารถนำ voucher หรือตั๋วเครื่องบินที่เคยซื้อไว้ มาใช้เดินทางกับเที่ยวบินนี้ได้
6.5 ผู้ที่อยู่ในรัฐวิกตอเรีย
- หากจะเดินทางเข้ารัฐนิวเซาท์เวลส์ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการรัฐ NSW โดยดำเนินการขออนุญาต ได้ที่ลิงค์ https://www.service.nsw.gov.au/.../apply-covid-19-nsw... โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับทางการรัฐ NSW เท่านั้น
- หากท่านมีกำหนดพักอยู่ในนครซิดนีย์ตั้งแต่ 8–48 ชั่วโมง ทางการ NSW จะนำท่านเข้าพักในโรงแรมกักตัว ท่านไม่สามารถออกจากที่พักในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องได้ และเจ้าหน้าที่จะพาท่านไปยังสนามบินในวันเดินทาง
*ขอให้ติดตามมาตรการของรัฐ NSW อย่างใกล้ชิด เนื่องจากหลังวันที่ 23 พ.ย. อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
6.6 ท่านที่พำนักในรัฐอื่น ๆ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ออกจากนครซิดนีย์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีเที่ยวบินกลับประเทศไทยจากรัฐอื่น ๆ อีกหรือไม่
6.7 จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใดภายหลังจากวันที่ 21 ธันวาคม 2563
- ไม่สามารถยืนยันได้ในชั้นนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป (หากมี)
6.8 ชาวต่างประเทศ กรุณาดูเงื่อนไขที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (For non-Thai nationals, please refer to Application for COE at www.canberra.thaiembassy.org)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง