ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามกิจกรรมของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามกิจกรรมของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

11 ก.ย. 2563

454 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมติดตามกิจกรรมของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตจิตอาสา 904 เพื่อให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถนำประชาชนจิตอาสาปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพระราชทาน ให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนรับทราบปัญหาภาพรวมของประเทศ สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบุคลิคภาพ มีวินัยที่ดี เป็นอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

วิดีโอประกอบ


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง