เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับมหาวิทยาลัย Western Sydney

เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับมหาวิทยาลัย Western Sydney

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 30 view
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 นายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมการหารือร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Western Sydney ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย Western Sydney เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา การทำงานวิจัยร่วมกัน และการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Western Sydney ได้พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Western Sydney สาขา Paramatta และสาขาทางใต้ของมหาวิทยาลัยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ