สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าฝึกงานในช่วงปิดเทอมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ปี 2566

สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าฝึกงานในช่วงปิดเทอมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.พ. 2566

| 323 view
สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ส่วนงานสนับสนุนภารกิจด้านกงสุลและประสานงานชุมชนไทย โดยผู้สนใจจะต้องส่งเอกสารเพื่อประกอบการคัดเลือก ดังนี้
🔹 สำเนาบัตรประชาชนไทยและสำเนาหนังสือเดินทางไทย
🔹 ประวัติย่อภาษาอังกฤษ ผลงานและกิจกรรมที่เคยทำในช่วงศึกษาหรือปิดภาคเรียน
🔹 ใบแสดงผลการเรียน
🔹 หนังสือจากสถาบันการศึกษา รับรองว่าการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
🔹 Personal Statement เป็นภาษาอังกฤษ 1 หน้า A4
โดยระบุ
1) เหตุผลที่ประสงค์มาฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
2) ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการฝึกงาน
3) วันที่ ช่วงเวลาที่ประสงค์มาฝึกงาน
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณานิสิต/นักศึกษาฝึกงานเฉพาะในกรณีที่เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาเท่านั้น โดยนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการมาฝึกงานด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2566
 
330853477_1952327271774422_6513758323422765650_n