สำหรับทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย

สำหรับทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย

20 ม.ค. 2564

624 view
สำหรับทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย ขอให้ดำเนินการดังนี้
 
1. เมื่อได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์แล้ว ขอให้ Download “ThailandPlus” Application ลงบนโทรศัพท์มือถือของท่าน
 
2. กรอกข้อมูลตามที่ระบุใน Application (เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยระบบจะทราบประวัติการเดินทาง การเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ใช้สามารถรู้ระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ของตนเองได้จากระบบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง)
 
3. ผู้ใช้จะต้องกรอกและรับผิดชอบในข้อมูลการเดินทาง อุณหภูมิ และความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลวิธีการ Download และลงทะเบียน ThailandPlus เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3bRdY3M
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง