สำนักงานเขต/อำเภอ ให้บริการคัดสำเนาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาแปลอีกต่อไป!!

สำนักงานเขต/อำเภอ ให้บริการคัดสำเนาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาแปลอีกต่อไป!!

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 486 view
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เอกสารไทยในต่างประเทศ สามารถคัดสำเนาเอกสาร เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า รวมถึงเอกสารกว่า 30 ประเภท เป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว โดยจะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุลที่ประเทศไทย และนำมาให้สถานทูต/สถานกงสุลรับรอง ก่อนนำไปใช้ได้นะคะ
ขั้นตอนการคัดสำเนาและรับรองเอกสารนิติกรณ์ดังนี้
 
📍ขั้นตอนในประเทศไทย
1. คัดเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษจากสำนักงานเขต/อำเภอ
2. นำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุลในกรุงเทพมหานครและสาขาต่างจังหวัด https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
 
📍 ขั้นตอนในต่างประเทศ
3. ติดต่อสถานทูตประเทศปลายทางที่ต้องการนำเอกสารไปใช้เพื่อรับรองนิติกรณ์อีกครั้ง
4. เสร็จขั้นตอน พร้อมนำไปใช้
กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากภาพใต้โพสต์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ