สถานกงสุลใหญ่ และ ททท. นครซิดนีย์ จับมือส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น

สถานกงสุลใหญ่ และ ททท. นครซิดนีย์ จับมือส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น

20 พ.ย. 2563

242 view
สถานกงสุลใหญ่ และ ททท. นครซิดนีย์ จับมือส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมพื้นบ้าน อาหาร และผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อพี่น้องคนไทย
 
นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา เป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทงและเลี้ยงอาหารค่ำแก่ สื่อด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ บรรณาธิการ นักเขียน และบล็อกเกอร์ชื่อดังของออสเตรเลีย โดยกงสุลใหญ่ และ ผอ. ททท. สนง.ซิดนีย์ ได้แจ้งข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบัน และความพร้อมรับผู้มาเยือนหลังจากสถานการณ์โควิด โดยที่ผ่านมาประเทศไทยรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้อย่างดี และมีมาตรการรองรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็นมากกว่าการเยือนสถานที่ต่างๆ หรือพักผ่อน แต่รวมถึงการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสร้างมิตรภาพ และการใช้ชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น
ภายในงานมีกิจกรรมสอนทำกระทง การแสดงนาฏศิลป์ไทย และลอยกระทงร่วมกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ผ้าไทย หัตถกรรมท้องถิ่น อาหาร และขนมไทยพื้นบ้านไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากเมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักของไทย ด้วย
ในขณะที่ยังมีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารจากร้านอาหารไทย และซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยได้จากร้านค้าไทยต่างๆ ในออสเตรเลีย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานชื่นชมที่ร้านอาหารไทยจำนวนมาก คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีหลายคนที่ซื้อเครื่องปรุงไทยไปประกอบอาหารที่บ้านด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง