สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สนับสนุนองค์กร OzHarvest ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารในรัฐนิวเซาท์เวลส์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สนับสนุนองค์กร OzHarvest ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารในรัฐนิวเซาท์เวลส์

25 ก.ย. 2563

261 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สนับสนุนองค์กร OzHarvest ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารในรัฐนิวเซาท์เวลส์
สถานการณ์โควิดทำให้ชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษา ขาดแคลนอาหาร City of Sydney จึงได้ขอความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ บริจาคแก่องค์กร OzHarvest ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทนำในนครซิดนีย์และออสเตรเลียในการจัดหาอาหาร เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ขาดแคลน ผ่านพันธมิตรกว่า 1,300 แห่ง
นอกจากการแจกจ่ายอาหารแล้ว OzHarvest ยังมีคอร์สสอนทำอาหารแก่เด็กนักเรียนและชุมชน เพื่อเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารที่สามารถยืดอายุอาหารเก็บไว้ได้นาน โครงการแจกถุงยังชีพ กิจกรรมอาสาสมัคร และอื่น ๆ ที่นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว
สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งให้ทราบถึงการที่ชุมชนไทยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหาร ในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่ง OzHarvest แสดงความชื่นชมในการดำเนินการดังกล่าว
ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ https://events.ozharvest.org/city-of-sydney-x-ozharvest หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ozharvest.org/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ