ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว

ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 33 view
Say NO to domestic violence 🚫🙅
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Cabramatta Walk Against Domestic Violence ณ Cabravale Memorial Park จัดโดย Fairfield City Police Area Command ร่วมกับ Fairfield City Council
กิจกรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเหยื่อกล้าที่จะรายงานความรุนแรงในครอบครัวต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและการอ่านบทกลอนของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ และการกล่าวถึงความสำคัญต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยบุคคลสำคัญต่าง ๆ อาทิ นาย Frank Carbone, Mayor of Fairfield City ผู้บังคับการสำนักงานตำรวจเขต Fairfield Superintendent Michael McLean
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว สามารถรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข “000”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ