มาตรการของ NSW ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

มาตรการของ NSW ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

30 ธ.ค. 2563

269 view
มาตรการของ NSW ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
 
1. การอนุญาตรวมตัว: แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่
• พื้นที่ทางเหนือของ Northern Beaches (ใช้สะพาน Narrabeen และ Bahai Temple เป็นเส้นแบ่งเขต) มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 28 ธ.ค 2563 ถึง 9 ม.ค. 2564
- มาตรการให้อยู่บ้าน งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ยังบังคับใช้อยู่
- เฉพาะหลัง 16.00 น.ของวันที่ 31 ธ.ค. และ 1 ม.ค. อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโซนนี้มีแขกมาที่บ้านได้ไม่เกิน 5 คน (รวมเด็ก) โดยต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางเหนือเช่นกัน ทั้งนี้ สามารถรวมตัวกันนอกบ้านได้ โดยต้องไม่มีบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
- ไม่อนุญาตให้ลูกค้านั่งทานอาหารที่ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ หรือคลับ ยกเว้นซื้อกลับบ้านได้
- อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโซนนี้รวมตัวกันนอกบ้านได้ไม่เกิน 5 คน (รวมเด็ก) เพื่อออกกำลังกาย หรือกิจกรรมนันทนาการ
- ท่านสามารถเดินทางออกจากพื้นที่อาศัยได้หากมีเหตุจำเป็น เช่น ซื้อของใช้และอาหาร รวมถึงการใช้บริการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในเขต Northern Beaches
• พื้นที่ทางใต้ของ Northern Beaches มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 28 ธ.ค 2563 ถึง 2 ม.ค. 2564
- มาตรการให้อยู่บ้านยังบังคับใช้อยู่
- เฉพาะหลัง 16.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. และ 1 ม.ค. อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโซนนี้มีแขกมาที่บ้านได้ไม่เกิน 10 คน (รวมเด็ก) โดยต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางใต้เช่นกัน ทั้งนี้ สามารถรวมตัวกันนอกบ้านได้ โดยต้องไม่มีบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
- อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในโซนนี้รวมตัวกันนอกบ้านได้ไม่เกิน 10 คน (รวมเด็ก) เพื่อออกกำลังกาย หรือกิจกรรมนันทนาการ
- ไม่อนุญาตให้เปิดบริการร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ หรือคลับ (ยกเว้นสำหรับซื้อกลับบ้าน) โดยรวมถึงวันที่ 31 ธ.ค. ด้วย
- ท่านสามารถเดินทางออกจากพื้นที่อาศัยได้หากมีเหตุจำเป็น เช่น ซื้อของใช้และอาหาร รวมถึงการใช้บริการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในเขต Northern Beaches
• พื้นที่โซน Greater Sydney, Central Coast และ Wollongong
- ผู้ที่อาศัยอยู่ในโซนนี้มีแขกมาที่บ้านได้ไม่เกิน 10 คน (รวมเด็ก)
- สามารถรวมตัวนอกบ้านได้ ไม่เกิน 50 คน
ท่านสามารถดูข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ครบถ้วนได้ที่ https://www.nsw.gov.au/.../what-you-can-and-cant-do-under...
2. การจุดพลุฉลองปีใหม่
• รัฐบาล NSW ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้ามายังตัวเมืองซิดนีย์ (CBD) หากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
• จุดชมวิวดอกไม้ไฟบริเวณ Sydney Opera House, Cahill Expressway, Campbell’s Cove และ Mrs Macquarie’s Point ที่ก่อนหน้าจัดไว้สำหรับ frontline workers จะถูกยกเลิก โดยfrontline workers จะได้รับโอกาสในปี 2564 แทน
• สถานที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือบาร์ ยังคงเปิดให้บริการ โดยเป็นไปตามกฎ 1 คนต่อ 4 ตร.ม.
• ไม่มีการจุดพลุเวลาสามทุ่ม และกิจกรรมต่าง ๆ รอบ Sydney Harbour จะมีเพียงการจุดพลุช่วงสั้น ๆ ประมาณ 7 นาที จาก Sydney Harbour Bridge เวลาเที่ยงคืน โดยแนะนำให้ดูถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์
• มีการกำหนดพื้นที่ในเขตเมืองซิดนีย์ ออกเป็นพื้นที่ 2 โซน ได้แก่
- พื้นที่สีเขียว ได้แก่ พื้นที่บริเวณ Circular Quay และจุดชมวิวสาธารณะที่ North Sydney ผู้ที่จะเข้าพื้นที่สีเขียวตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. จะต้องทำ
การขอ New Year’s Eve Pass โดยจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัย แขกของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และผู้ที่ได้รับการยืนยันการจองสถานที่ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือบาร์ในพื้นที่เท่านั้น โดยทำการขอที่ https://www.service.nsw.gov.au/.../apply-new-years-eve-pass
- พื้นที่สีเหลือง กระจายอยู่รอบพื้นที่สีเขียว ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่นี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
• สำหรับผู้ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองที่บ้าน ถึงแม้จะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ขอให้คำนึงถึงมาตรการสาธารณสุขของรัฐ NSW ที่กำหนดให้มีการรวมตัวที่บ้านได้ไม่เกิน 10 คน หากไม่มีความจำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายัง Sydney CBD และขอให้ปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด
ท่านสามารถดูข้อมูลอย่างเป็นทางการสำหรับการแบ่งโซนและมาตรการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าได้ที่ https://www.nsw.gov.au/.../cov.../major-events/new-years-eve

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง