มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 59 view
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ภาค 2/2566 รับสมัครระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล)
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศออสเตรเลียได้ 2 ศูนย์สอบ ดังนี้
- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
- สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา
สำหรับศูนย์สอบอื่นๆในประเทศต่างๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร. 0-2310 8664, 0-2310 8000 ต่อ 4054, 0-2310 8196-7
Email: [email protected]ใฝฝ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ