พิธีเปิดเทศกาล Sydney Lunar Festival 2024 เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว!

พิธีเปิดเทศกาล Sydney Lunar Festival 2024 เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว!

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2567

| 179 view
 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Sydney Lunar Festival 2024 ตามคำเชิญของนาง Clover Moore นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ ณ Sydney Town Hall
โดยนาง Clover Moore กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานย้ำความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ในนครซิดนีย์ และแผนการพัฒนาพื้นที่ China Town และ Haymarket ของ City of Sydney ในปีนี้
และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะรากไทยและโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีร่วมจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เวที Lunar Lane ในย่าน Haymarket ด้วย
✨เทศกาล Sydney Lunar Festival 2024 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 25 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/sydney-lunar-festival

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ