พิธีประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ซุ้มประตูทางเข้าศาลา วัดป่าโพธิศรัทธา

พิธีประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ซุ้มประตูทางเข้าศาลา วัดป่าโพธิศรัทธา

20 เม.ย. 2564

117 view
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ซุ้มประตูทางเข้าศาลา วัดป่าโพธิศรัทธา
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ซุ้มประตูทางเข้าศาลา วัดป่าโพธิศรัทธา โดยมีพระเทพสีลาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณสมัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาง Nina Yee เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวตรงกับโอกาสครบรอบ 9 ปี แห่งการก่อตั้งวัดป่าโพธิศรัทธา และครบรอบ 19 ปี การจัดตั้งมูลนิธิโพธิกุสุมาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง