พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2566

| 274 view
นำบุญมาฝากทุกคนค่ะ 🙏🙏🙏
🙏เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 โดยมีพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทัศนัย หลวงอำมาตย์ เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ในโอกาสนี้ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธี ร่วมกับชุมชนไทยและชุมชนลาว ในงานประกอบด้วยพิธีสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 🙏
🥰🧋ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมโรงทานอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานร่วมด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก🥰🧋
🙏 สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอให้บุญกุศลนี้จงประสบผลแก่ทุกท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป🙏

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ