พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2565

| 110 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 โดยมีพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาง Nina Yee เป็นผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ในโอกาสนี้ นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธี โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมจัดโรงทานอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ