พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และประเทศไทย

พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2566

| 54 view

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2566 กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วย ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade) ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) และผอ. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) เข้าพบปะนาย Anoulack Chanthivong รัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและการค้า การลงทุนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และประเทศไทย โดยเน้นย้ำความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ในการนี้ ได้หารือเรื่องการจับคู่ทางธุรกิจทั้งภาคสินค้าและภาคบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าสองทางซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาธุรกิจกับภาคธุรกิจชั้นน้ำของออสเตรเลียในช่วง ASEAN-Australia Summit ที่จะมาถึงในช่วงเดือน มีนาคม 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ