ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมดี ๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และเงินบำนาญ

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมดี ๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และเงินบำนาญ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2566

| 50 view
📋เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สวัสดิภาพสมาคม (Thai Welfare Association) ได้จัดกิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ และสิทธิในการขอรับเงินบำนาญ แก่ชาวไทยที่สนใจ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Services Australia และ Centrelink เป็นผู้บรรยาย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่หัทยา คูสกุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย📋
🇹🇭🇦🇺ชาวไทยที่อาศัยในออสเตรเลีย มีสถานะเป็น PR หรือ citizen อายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไป และมี medicare มีสิทธิในการขอรับสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุจากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมทั้งการส่งผู้ช่วยไปดูแลการใช้ชีวิตประจำวัน จนถึงการให้การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยที่บ้าน โดยสามารถติดต่อ My Aged Care services ได้ที่หมายเลข 1800200422 หรือเว็บไซต์ myagedcare.gov.au เพื่อขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินว่าต้องการรับการช่วยเหลือ/ดูแลในระดับใด และโดยที่ปัจจุบันระบบบริการมีผู้ประสงค์ขอรับบริการจำนวนมาก จึงแนะนำให้ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลหรือขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้า🇹🇭🇦🇺
 
📍🌐สำหรับชาวไทยที่อาศัยในออสเตรเลีย มีสถานะเป็น PR หรือ citizen เกินกว่า 10 ปี และอายุเกินกว่า 66 ปีครึ่งขึ้นไป มีสิทธิยื่นขอรับเงินบำนาญ (pension) ได้ โดยทางการจะประเมินเงินที่ท่านพึงได้รับจากทรัพย์สินและรายได้ที่มีอยู่ สามารถติอต่อ Financial Information Service ได้ที่หมายเลข 132 300 หรือเว็บไซต์ serviceaustralia.gov.au/agepension เพื่อประโยชน์ในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ 📍🌐
 
☎ทั้งนี้ หากท่านประสบปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถขอล่ามเพื่อช่วยสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 131 202☎

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ