ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ

ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2566

| 754 view
🖊️ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือเลือกตั้งวันจริง 14 พ.ค.) จะต้องแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 หรือวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566
หากท่านไม่แจ้งเหตุจะทำให้เสียสิทธิ ดังต่อไปนี้
•เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
•เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
•เสียสิทธิเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
•เสียสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
•เสียสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้ช่วยเลขาฯ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น
•เสียสิทธิดำรงตำแหน่งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขาฯ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นโดยจะถูกจำกัดสิทธิเป็นเวลา 2 ปี
🖊️ ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้อีกวิธีการหนึ่งคือกรอกแบบฟอร์ม https://drive.google.com/.../1BfZGBzImHexJmzRgI5u.../view... และยื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ นครซิดนีย์ หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในระยะเวลาที่กำหนด