ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดพุทธรังษี

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดพุทธรังษี

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.พ. 2567

| 50 view

อยากให้ลูกหลานท่าน ✅ภาษาไทยแข็งแรง ✅ความสามารถเฉิดฉาย ✨

🙆‍♂️🙋‍♀️ สถานกงสุลใหญ่ฯ เชิญชวนผู้ปกครองผู้สนใจพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาไทย ส่งเสริมทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี
โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 14.00 น.
สถานที่ NSW School of Languages 35 West Street, Petersham NSW 2049

📣 ผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีในครั้งต่อไป หรือสนใจร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับลูกหลานคนไทย สามารถติดต่อได้ที่ https://www.btclschool.com/ และ https://www.facebook.com/BTCLSchool💓 

See less

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ