บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Wollongong วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567

บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Wollongong วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ค. 2567

| 139 view
📢 ข่าวดีสำหรับชาว Wollongong และพื้นที่ใกล้เคียง! 📢
🚙 บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Wollongong วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน
🗓️ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้อง The VUE room โรงแรม The 19th Wollongong Golf Club
(151-161 Corrimal Street - Cornor of Corrimal & Bank Streets, Wollongong, NSW)
📌 ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์เข้ารับบริการที่ลิงค์ calendly.com/mobile-consulate-syd
เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
บริการด้านกงสุล ดังนี้
✅หนังสือเดินทางไทย
✅บัตรประจำตัวประชาชน
✅สูติบัตรไทย (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าผ่านอีเมล [email protected])
✅รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
✅ปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่น ๆ
📋 ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)
สำหรับกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่น ๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ต่อไป
สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่น ๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ canberra.thaiembassy.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ