บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Newcastle วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Newcastle วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 107 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน
🗓️ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง Ballroom สถานที่ โรงแรม Rydges Newcastle (Wharf Rd & Merewether St, Newcastle NSW 2300)
📌 ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์เข้ารับบริการที่ลิงค์ bit.ly/newcastle-consular เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่น ๆ ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)
สำหรับกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ต่อไป
🌟 สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่น ๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ https://m.facebook.com/557722827663746

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ