บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2566

| 119 view
📢 ข่าวดีสำหรับชาว Cabramatta และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
 
🚙 บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน
 
🗓️ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง Centenary สถานที่ Cabra Leagues (24 Sussex St, Cabramatta, NSW, 2166)
 
📌 ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์เข้ารับบริการที่ลิงค์ bit.ly/cabramattaconsular เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
 
ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รับสูติบัตร รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่น ๆ ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)
 
สำหรับกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ต่อไป
 
🌟 สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่น ๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ https://m.facebook.com/557722827663746
 
328091245_5779506122126253_7423984881179818807_n