นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2567

| 107 view

คลิกบนภาพด้านล่างเพื่อชม

Screenshot_2024-07-04_at_11.48.25 AM