ทำความรู้จักประกันสุขภาพ OSHC

ทำความรู้จักประกันสุขภาพ OSHC

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2566

| 2,214 view
 
💊OSHC (Overseas Student Health Cover) คือ ระบบประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในออสเตรเลีย โดยนักเรียนทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์มีรายละเอียดวงเงินประกันที่ต่างกัน
🏥OSHC ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานอะไรบ้าง?🏥
•ค่าพบแพทย์ทั่วไป (GP - General Practitioner)
•ค่าแพทย์เฉพาะทางบางสาขา เช่น pathology และ radiology
•ค่ารักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
•ค่ายาบางประเภทที่ GP เป็นผู้ออกใบสั่งยา
•ค่ารถพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
*ครอบคลุม 100% หากไม่เกินที่ Medicare Benefit Schedule กำหนด
❌OSHC ไม่ครอบคลุมอะไร?❌
•ค่าพบแพทย์เฉพาะทางบางสาขา เช่น physiotherapists, optometrists, osteopaths, chiropractors, naturopaths, dentist
•ค่ายาที่นอกเหนือจากใบสั่งยาของแพทย์ GP หรือยาที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ Pharmaceutical Benefits Scheme
•การรักษาบางประเภทกรมธรรม์ไม่ครอบคลุม
•กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนด
📍 วิธีการใช้สิทธิประกันสุขภาพ OSHC 📍
•นำบัตรประกันสุขภาพ OSHC พร้อมหลักฐานประจำตัว ไปด้วยทุกครั้งเมื่อพบแพทย์ GP
•คลินิกบางแห่งมีบริการ direct billing โดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกัน โดยที่เราไม่ต้องออกเงินล่วงหน้า ส่วนในกรณีที่คลินิกไม่มีบริการนี้ เราจะต้องจ่ายเงินไปก่อน และทำเรื่องเคลมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ภายหลัง
•กรณีที่เข้าโรงพยาบาล จะต้องติดต่อบริษัทประกันทันที เพื่อจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย
🌐 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OSHC ได้ที่ 1300 737 299 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://insiderguides.com.au/everything-you-need-to-know.../

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ