ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

31 มี.ค. 2564

73 view
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ ดังนี้
 
ระยะเวลากักตัว
 
- ลดระยะการกักตัวสำหรับผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจาก 14 วันเหลือ 10 วัน
 
****หมายเหตุ ยกเว้นประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ยังคงกักตัว 14 วันเหมือนเดิม โดยรายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดและมีการประกาศออกมาทุกเดือน ***
 
เอกสารทางการแพทย์
 
  • สำหรับชาวไทย: ยกเลิกการแสดงเอกสาร Fit-to-Fly และผลตรวจ COVID
  • สำหรับชาวต่างชาติ: ยกเลิกการแสดงผล Fit-to-Fly แต่ยังต้องแสดงผลตรวจ COVID เป็นลบด้วยวิธี RT-PCR (อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
 
***ทั้งนี้ สายการบินอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการต้องมีเอกสารเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้บริการทุกครั้ง
 
165786660_1636295109893892_9086390069155035436_n

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง