จองด่วน!!! สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 2565

จองด่วน!!! สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 104 view
📣 จองด่วน!!! สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เปิดให้บริการ
🗓️ ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 2565
ช่วงเช้า 10.00 - 13.00 น. ช่วงบ่าย 14.00 - 17.00 น.
📌 โปรดจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ได้ที่ mobile.thaiconsulatesydney.org
⚠️ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเท่านั้น (Booking Only)
ท่านสามารถมาทำ
- หนังสือเดินทาง
- บัตรประจำตัวประชาชน - รับรองเอกสาร
- หนังสือยินยอม
- หนังสือมอบอำนาจ
- ผ่อนผันทหาร
- สูติบัตร (อัพโหลดเอกสารออนไลน์ล่วงหน้า)
- ปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่น ๆ
โปรดเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)
สำหรับกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ต่อไป
สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่น ๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ที่ canberra.thaiembassy.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ