งาน Songkran Festival at Taronga ที่บริเวณ Thai Village วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย.

งาน Songkran Festival at Taronga ที่บริเวณ Thai Village วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย.

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 230 view
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และทีมประเทศไทย ร่วมกับสวนสัตว์ทารองกา จัดงาน Songkran Festival at Taronga ที่บริเวณ Thai Village เพื่อเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ของไทย ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ตามที่ “สงกรานต์ไทย” 🇹🇭💦ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การยูเนสโก
 
โดยมีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมชมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และการสาธิตมวยไทยกันอย่างมากมาย มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กมากมาย รวมทั้งการแต่งชุดไทยถ่ายรูปกับช้างไทย 'ผักบุ้งและแตงโม' ซึ่งเป็นช้างไทยที่มาอยู่ที่สวนสัตว์ทารองกา ตั้งแต่ปี 2549
 
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้ผู้ที่มาร่วมงานร่วมกันสรงน้ำพระ 👏 เพื่อเป็นสิริมงคล และขอพรในโอกาสปีใหม่ไทยนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ