งาน Naturally Good Expo 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ICC Sydney

งาน Naturally Good Expo 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ICC Sydney

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2566

| 1,358 view
🌾เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 น.ส. วรรณศรี โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้นำคณะจากสถานกงสุลใหญ่ และทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ เยี่ยมชมงาน Naturally Good Expo 2023 และพบปะผู้ผลิตสินค้าจากประเทศไทยที่เข้าร่วมแสดงในงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้า ICC Sydney ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย. ที่ผ่านมา🇹🇭
💚🌏งานนี้เป็นนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้าได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์ ได้เปิดบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณท์ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคจากประเทศไทย ซึ่งใช้นวัตกรรมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์🍀🌏
 
🌾On 6 June 2023, Miss Wanasri Jotikabukkana, Director of Thai Trade Centre, Sydney, presented the exhibition booth of Thai Trade Centre to the Royal Thai Consulate-General and team Thailand, Sydney, visit Naturally Good Expo 2023 at the ICC on 5-6 June 2023.🇹🇭
💚🌏The Expo is the largest Australia's natural healthy products exhibition focusing on networking between the producers and customers. This year, Thai Trade Centre presented the consumer goods from Thailand which use production innovation bio-economy, circular economy and green economy model (BCG) in manufacturing and adding more value to the products.🍀🌏

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ