งาน Naturally Good Expo 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ICC Sydney

งาน Naturally Good Expo 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ICC Sydney

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

| 318 view
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 น.ส. วรรณศรี โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้นำคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เยี่ยมชมงาน Naturally Good Expo 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ICC Sydney ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. ที่ผ่านมา
🌾 งานนี้เป็นนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพขนาดใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้าได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์ ได้เปิดบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณท์ที่ผลิตจาก “ข้าว” ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรม เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์🌾
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ