ความร่วมมือจากประวัติศาสตร์สู่อนาคตฯ

ความร่วมมือจากประวัติศาสตร์สู่อนาคตฯ

13 พ.ย. 2563

179 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หารือเรื่องความร่วมมือจากประวัติศาสตร์สู่อนาคตระหว่าง Royal Flying Doctor Service กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
 
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พบหารือกับ Fiona Ramsay ผู้แทน Royal Flying Doctor Service นครซิดนีย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหาช่องทางความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อพัฒนาการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทั้งนี้ ในอดีตภายหลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดเกล้าฯ จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพระองค์ (แพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี - พอ.สว.) เมื่อปี 2512 แล้ว ในปี 2516 ได้มีการประสานแนวปฏิบัติของ RFDS ในเรื่องการใช้ระบบวิทยุสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล และในขณะนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ก็มีความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับ RFDS ด้วย
อนึ่ง ริชาร์ด แฮร์ริส แพทย์ชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้ความช่วยเหลือทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเมื่อปี 2562 นั้น ดำรงตำแหน่ง Head of Retrieval Co-ordination ของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน MedSTAR ซึ่งทำงานภายใต้สัญญา (contract) ของ RFDS

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง