ข่าวดี !! ทุน U โดดเด่น ปี 65 และ 66 เปิดรับสมัครแล้ว (confetti cup)

ข่าวดี !! ทุน U โดดเด่น ปี 65 และ 66 เปิดรับสมัครแล้ว (confetti cup)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 236 view
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ
(ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566
📍 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/node/7389

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ