กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption"

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption"

16 ก.พ. 2564

300 view
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" ในนามของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านระบบพหุภาคีนิยม โดยเฉพาะในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19
 
The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand is pleased to present the article entitled "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" on behalf of His Excellency Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand.
 
149610750_1605194499670620_8731752800450084792_o 150611618_1605194509670619_1462354367312145889_o   148493786_1605194393003964_587428732991658647_o  

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง