กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมพบปะ Brett McFadden ผบ. พื้นที่ Fairfield และเจ้าหน้าที่ ตร.

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมพบปะ Brett McFadden ผบ. พื้นที่ Fairfield และเจ้าหน้าที่ ตร.

24 ก.พ. 2564

159 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมพบปะ Brett McFadden ผบ. พื้นที่ Fairfield และเจ้าหน้าที่ ตร. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และร่วมมือสนับสนุนชุมชนไทยด้านการให้ข้อมูลต่อชุมชน เพื่อป้องกันอาชญากรรม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และชุมชนสัมพันธ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง