กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พบหารือกับกรรมการ คณะครู และครูอาสาสมัคร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พบหารือกับกรรมการ คณะครู และครูอาสาสมัคร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2567

| 76 view

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พบหารือกับกรรมการ คณะครู และครูอาสาสมัคร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29 ปี 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ