กงสุลสัญจรมาแล้วค่ะ!! ข่าวดีสำหรับชาว Albury และพื้นที่ใกล้เคียง

กงสุลสัญจรมาแล้วค่ะ!! ข่าวดีสำหรับชาว Albury และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.พ. 2567

| 229 view
 
🚙 บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Albury วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน
🗓️ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Dawson Room โรงแรม Atura Hotel (648 Dean St, Albury, NSW, 2640)
📌 ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์เข้ารับบริการที่ลิงค์ bit.ly/alburyconsular เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
บริการด้านกงสุล ดังนี้
✅หนังสือเดินทางไทย
✅บัตรประจำตัวประชาชน
✅สูติบัตรไทย (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าผ่านอีเมล [email protected])
✅รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
✅ปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่น ๆ
📋 ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)
สำหรับกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่น ๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ต่อไป
สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่น ๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ canberra.thaiembassy.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ