เที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย ครั้งที่ 33

เที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย ครั้งที่ 33

27 เม.ย. 2564

46 view
เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 33 (ครบรอบ 1 ปี ของการจัดเที่ยวบินพิเศษ)
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เม.ย. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 91 คน (พักในโรงแรม SQ ที่รัฐจัดหาให้ และโรงแรม ASQ ที่ผู้โดยสารเลือกชำระค่าบริการเอง) และชาวต่างชาติจำนวน 9 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 10.05 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 15.51 น.
 
การจัดเที่ยวบินพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นการครบรอบ 1 ปี ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานของไทยและออสเตรเลียที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีคนไทยที่เดินทางกลับไปแล้วเป็นจำนวน 5,261 คน และคนต่างชาติจำนวน 758 คน ที่เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง