บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Wollongong

บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Wollongong

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2565

| 115 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน

🗓️ ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ณ Illawara Thai School (Towradgi School, Carters Lane, Fairy Meadow, NSW 2518)

📌 ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์เข้ารับบริการที่ลิงค์ bit.ly/consularwollongong เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ผ่อนผันทหาร และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่น ๆ ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)

สำหรับกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ต่อไป


สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่น ๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ canberra.thaiembassy.org

294348387_1999360833587316_2419908749277258567_n