วันที่นำเข้าข้อมูล 20 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 Aug 2022

| 35 view

Royal Thai Consulate-General, Sydney

 

Mr Charlie Garnjana-Goonchorn     Deputy Consul-General

Mrs Sareeya Panyadee     Consul

Mr Prasat Sorndang     Consul

Mrs Atchara Jongjitpisamai     Consul

 

Thai Trade Centre

 

Mrs Salila Tepkasetkul     Director

Mr Photchara Sinturuk     Deputy Director

 

Thailand Board of Investment

 

Ms Sithee Tanboonteck     Director

 

Tourism Authority of Thailand

 

Miss Suladda Sarutilavan     Director

Miss Natnipa Nagavajara     Assistant Director

 

Thai Airways International