เวลาทำการ

ฝ่ายกงสุลไทย

จันทร์ ถึง ศุกร์               

9.30 น. - 12.30 น. และ 14.00 น. - 16.30 น.

 


ฝ่ายวีซ่า

จันทร์ ถึง ศุกร์                                

9.30 น. - 12.30 น. (ยื่นคำร้อง) และ 14.00 น. - 16.30 น. (รับวีซ่า)

 


 

วันหยุดประจำปี

วันหยุดประจำปี 2563

2020_Calendar_JPG