รายละเอียดในการติดต่อ

 
Level 8, 131 Macquarie Street
Sydney NSW 2000

ฝ่ายกงสุลไทย
จันทร์ ถึง ศุกร์

10.00 น. - 13.00 น. และ 14.00 น. - 16.00 น.

 

ฝ่ายวีซ่า
จันทร์ ถึง ศุกร์

10.00 น. - 13.00 น. (ยื่นคำร้อง) และ 14.00 น. - 16.00 น. (รับวีซ่า)


วันเสาร์–วันอาทิตย์ ปิด

 
โทรศัพท์ (02) 9241 2542-3 

เบอร์ฉุกเฉินสำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป (๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓)

 
อีเมล 

สำหรับหนังสือเดินทางไทย : thaipassport@thaiconsulatesydney.org

สำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย: thaiid@thaiconsulatesydney.org

สำหรับการรับรองเอกสาร: legal@thaiconsulatesydney.org

สำหรับทะเบียนครอบครัว (สมรส/หย่า/สูติบัตร/มรณบัตร): thairegistration@thaiconsulatesydney.org 

สำหรับวีซ่าเข้าประเทศไทย: visa@thaiconsulatesydney.org

สำหรับเรื่องทั่วไป: info@thaiconsulatesydney.org

สำหรับกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ: thaisydney@thaiconsulatesydney.org

 

Facebook: www.facebook.com/sydthaiconsulate