เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนมกราคม 2564

เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนมกราคม 2564

17 ธ.ค. 2563

1,569 view
***ประกาศ***
เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนมกราคม 2564
 
1. ในวันจันทร์ที่ 18 และ 25 มกราคม 2564 สายการบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ TG476 เส้นทางนครซิดนีย์-กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดเดินทางออกจากนครซิดนีย์เวลา 10.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.25 น. ในวันเดียวกัน
 
2.บุคคลสัญชาติไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงกับสำนักงานการบินไทยนครซิดนีย์โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองที่นั่งกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
 
3. ราคาบัตรโดยสาร (เที่ยวเดียว/1 ที่นั่ง) / น้ำหนักกระเป๋า
3.1 ชั้นประหยัด ราคา 1,030 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 187 ดอลลาร์ออสเตรเลีย /น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 7 กิโลกรัม
3.2 ชั้นธุรกิจ ราคา 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 581 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 40 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 7 กิโลกรัม หากเกิน ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม โดยดูรายละเอียดได้ที่ thaiairways.com หรือสอบถามที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินซิดนีย์
 
4. ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร
4.1 กรอกแบบฟอร์มสำรองบัตรโดยสารตามวันที่ท่านประสงค์จะเดินทาง ดังนี้
 
4.1.1 วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
 
4.1.2 วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
 
*โปรดเลือกวันเดินทางเพียง 1 วันเท่านั้น มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการออกตั๋วของท่าน
 
4.2 วิธีการชำระค่าบัตรโดยสาร เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากการบินไทยแล้ว ให้ทำการชำระค่าบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมง โดย
4.2.1 การโอนเงินไปที่
Bank Name (ธนาคาร) : Citibank
Account Name (ชื่อบัญชี) : Thai Airways International Pty., Ltd.
BSB Number (หมายเลข BSB) : 242-000
Account Number (หมายเลขบัญชี) : 233513008
ในขั้นตอนการโอนเงิน ขอให้ท่านระบุนามสกุลของท่านและวันเดินทางในหลักฐานการโอนเงิน และหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงินและสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารและวันเดินทาง ส่งทางอีเมลไปที่ info@thaiairways.com.au
4.2.2 การชำระด้วยบัตรเครดิต แจ้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 9844 0979 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
 
5. เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารจากการบินไทยแล้ว ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง ที่ coethailand.mfa.go.th
 
5.1 เลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา” หากท่านพำนักอยู่ในรัฐวิกตอเรีย (VIC) ควีนส์แลนด์ (QLD) นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) เวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) เซาท์ออสเตรเลีย (SA) แทสเมเนีย (TAS) ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) และประเทศในเขตอาณา ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา วานูอาตู และคิริบาส
 
5.2 เลือก “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์” หากท่านพำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)
 
6. รายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางกลับประเทศไทย
6.1 คุณสมบัติผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน TG476
- เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ
- ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
- ต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly หรือ Fit-to-Travel Health Certificate ที่แพทย์ได้ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
- ต้องยินยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- หากท่านประสงค์จะพักในโรงแรมกักตัวที่เป็น Alternative State Quarantine ท่านสามารถจองได้ที่ http://hsscovid.com/ โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองตลอดระยะเวลา 14 วัน
6.2 จำนวนผู้โดยสาร
- เที่ยวบินในวันที่ 18 และ 25 ม.ค. 64 รองรับผู้โดยสารบุคคลสัญชาติไทยได้เที่ยวละ 120 ที่นั่ง
6.3 การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
- เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อการบินไทยโดยตรงเรื่องเงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและการชำระเงิน
6.4 เงื่อนไขการเดินทาง
- หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใด ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่สามารถนำ voucher หรือตั๋วเครื่องบินที่เคยซื้อไว้ มาใช้เดินทางกับเที่ยวบินนี้ได้
6.5 ท่านที่พำนักในรัฐอื่น ๆ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ออกจากนครซิดนีย์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีเที่ยวบินกลับประเทศไทยจากรัฐอื่น ๆ อีกหรือไม่
6.6 จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใดภายหลังจากวันที่ 25 มกราคม 2564
- ไม่สามารถยืนยันได้ในชั้นนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป (หากมี)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง