เที่ยวบินพิเศษ (Repatriation flight)

เที่ยวบินพิเศษ (Repatriation flight)

18 มี.ค. 2564

220 view

 

จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้โดยสารจองตั๋วโดยตรงจากการบินไทยและกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หรือจะกักตัวใน ASQ โดยเสียค่าใช้จ่ายเองก็ได้ จองที่พัก ASQ โดยดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ www.hsscovid.com www.agoda.com/quarantineth l asq.locanation.com )

* หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีถิ่นพำนักถาวร (PR) ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australia Border Force ก่อนทำการสำรองบัตร

 

ขั้นตอนสำหรับคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย
สำหรับเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation flight)

 

1. ดำเนินการซื้อตั๋วเที่ยวบินพิเศษ สำหรับเดือนเมษายน 

 

1.1 วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
 
 
1.2 วันจันทร์ที่ 26 เม.ย. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
 

 

* สำหรับเที่ยวบินพิเศษกลับไทยเที่ยวต่อไป ยังไม่สามารถยืนยันได้ในชั้นนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบทาง Facebook ต่อไป

 

2. ขอหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ที่ลิงค์ coethailand.mfa.go.th โดยต้องดำเนินการอย่างน้อย 10 วัน

- สำหรับคนไทยในรัฐวิกตอเรีย (VIC) ควีนส์แลนด์ (QLD) นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) เวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) เซาท์ออสเตรเลีย (SA) แทสเมเนีย (TAS) ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) และประเทศในเขตอาณา ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา วานูอาตู และคิริบาส ขอให้เลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

- สำหรับคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ขอให้เลือก “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) 

 

3. ดาวน์โหลดและกรอกฟอร์ม ต.8 โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำติดตัวมาในวันเดินทาง

 

4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus และกรอกข้อมูลเดินทางเข้าประเทศก่อนวันเดินทาง

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับ App Store

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับ Play Store

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ThailandPlus

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันเดินทาง

     1.หนังสือเดินทางไทย (ที่มีอายุ)

     2.หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) โดยพริ๊นท์ออกมาจากอีเมลที่ได้รับ

     3.ฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

     4.หลักฐานการจองที่พัก ASQ แบบเสียค่าใช้จ่ายเอง (หากท่านไม่ประสงค์จะกักตัวของรัฐบาล)