วิธีการในการเดินทางกลับประเทศไทย

วิธีการในการเดินทางกลับประเทศไทย

18 มี.ค. 2564

1,643 view

 

Icon-website-21_2 Icon-website-22

เที่ยวบินพิเศษ

(REPATRIATION FIGHTS)

จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ
ผู้โดยสารจองตั๋วโดยตรงจากการบินไทยและกักตัว
ในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(หรือจะกักตัวใน ASQ โดยเสียค่าใช้จ่ายเองก็ได้)

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์

(SEMI-COMMERCIAL FIGHTS)

กรมการบินพลเรือนอนุญาตให้สายการบินต่างๆ
สามารถทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้แล้วโดยผู้โดยสาร
ต้องกักตัวแบบทางเลือกโดยชำระค่าใช้จ่ายเองเท่านั้น
(Alternative State Quarantine-ASQ)

 

* หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีถิ่นพำนักถาวร (PR) ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australia Border Force ก่อนทำการสำรองบัตร