เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนเมษายน 2564

เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนเมษายน 2564

22 มี.ค. 2564

364 view
***ประกาศ***
เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนเมษายน 2564
 
ขอความร่วมมือท่านโปรดอ่านข้อความโดยละเอียด เนื่องจากข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้ อาจมีคำตอบในข้อความด้านล่างอยู่แล้ว
 
1. ในวันจันทร์ที่ 12 และ 26 เมษายน 2564 สายการบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ TG476 เส้นทางนครซิดนีย์-กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดเดินทางออกจากนครซิดนีย์เวลา 10.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.25 น. ในวันเดียวกัน
 
2. บุคคลสัญชาติไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงกับสำนักงานการบินไทย นครซิดนีย์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองที่นั่งกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
 
3. ราคาบัตรโดยสาร (เที่ยวเดียว/1 ที่นั่ง) / น้ำหนักกระเป๋า
 
3.1 ชั้นประหยัด ราคา 1,030 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 187 ดอลลาร์ออสเตรเลีย /น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 
3.2 ชั้นธุรกิจ ราคา 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 581 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 40 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด ท่านสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ โดยดูรายละเอียดที่ thaiairways.com หรือสอบถามที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินซิดนีย์
 
4. ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร
 
4.1 กรอกแบบฟอร์มสำรองบัตรโดยสารตามวันที่ท่านประสงค์จะเดินทาง ดังนี้
 
4.1.1 วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
 
 
4.1.2 วันจันทร์ที่ 26 เม.ย. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่
 
 
*โปรดเลือกวันเดินทางเพียง 1 วันเท่านั้น มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการออกบัตรโดยสารของท่าน
 
4.2 วิธีการชำระค่าบัตรโดยสาร เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากการบินไทยแล้ว ให้ทำการชำระค่าบัตรโดยสารภายใน 48 ชั่วโมง โดย
 
4.2.1 การโอนเงินไปที่
 
Bank Name (ธนาคาร): Citibank
Account Name (ชื่อบัญชี): Thai Airways International Pty., Ltd.
BSB Number (หมายเลข BSB): 242-000
Account Number (หมายเลขบัญชี): 233513008
 
ในขั้นตอนการโอนเงิน ขอให้ท่านระบุนามสกุลของท่านและวันเดินทางในหลักฐานการโอนเงิน และหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งอีเมลโดยแนบสลิปโอนเงินและสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารและวันเดินทาง ไปที่ info@thaiairways.com.au
 
4.2.2 การชำระด้วยบัตรเครดิต แจ้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 9844 0979 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งอีเมลโดยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารและวันเดินทาง ไปที่ info@thaiairways.com.au
 
5. เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารจากการบินไทยแล้ว ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง ที่ coethailand.mfa.go.th
 
5.1 เลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา” หากท่านพำนักอยู่ในรัฐวิกตอเรีย (VIC) ควีนส์แลนด์ (QLD) นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) เวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) เซาท์ออสเตรเลีย (SA) แทสเมเนีย (TAS) ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) และประเทศในเขตอาณา ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา วานูอาตู และคิริบาส
 
5.2 เลือก “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์” หากท่านพำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)
 
6. รายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางกลับประเทศไทย
 
6.1 คุณสมบัติผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน TG476
 

     1.หนังสือเดินทางไทย (ที่มีอายุ)

     2.หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) โดยพริ๊นท์ออกมาจากอีเมลที่ได้รับ

     3.ฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

     4.หลักฐานการจองที่พัก ASQ แบบเสียค่าใช้จ่ายเอง (หากท่านไม่ประสงค์จะกักตัวของรัฐบาล)

 
- หากท่านประสงค์จะพักในโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สามารถจองได้ที่ www.hsscovid.com l www.agoda.com/quarantineth l asq.locanation.com 
 
- หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ด้วย ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australian Border Force ก่อนทำการสำรองบัตรโดยสาร โดยท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางการออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
 
 
6.2 จำนวนผู้โดยสาร
 
- รองรับชาวไทยที่จะกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (SQ) เที่ยวละ 150 คน จัดลำดับตามการออกบัตรโดยสารของการบินไทย
- รองรับผู้กักตัวแบบทางเลือก โดยชำระค่าใช้จ่ายเอง (ASQ) ตามจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน
*เงื่อนไขมาตรการและระยะเวลาการกักตัวที่ประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการกักตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มีปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศไทย
 
6.3 การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร
 
- เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อการบินไทยโดยตรงเรื่องเงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและการชำระเงิน
 
6.4 เงื่อนไขการเดินทาง
 
- หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใด ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่สามารถนำ voucher หรือตั๋วเครื่องบินที่เคยซื้อไว้ มาใช้เดินทางกับเที่ยวบินนี้ได้
 
6.5 ท่านที่พำนักในรัฐอื่น ๆ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ออกจากนครซิดนีย์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีเที่ยวบินกลับประเทศไทยจากรัฐอื่น ๆ อีกหรือไม่ ขณะนี้ยังรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังไม่มีมาตรการห้ามบุคคลจากรัฐอื่นเดินทางเข้า แต่มาตราการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบที่ลิงค์นี้ https://www.nsw.gov.au/.../what-you.../border-restrictions
 
6.6 จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใดภายหลังจากวันที่ 26 เมษายน 2564
- ไม่สามารถยืนยันได้ในชั้นนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง